Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Pod Kasztanem” funkcjonuje od 34 lat jako pierwsze prywatne przedszkole w Białymstoku.

Od początku postawiliśmy na kameralność – 25 dzieci – i rodzinny model wychowania.

Całe przedszkole to jedna grupa, skupiająca dzieci w różnym wieku. Stąd też często uczęszcza do nas rodzeństwo, unikając stresu rozdzielania. Dzieci są pod stałą opieką tych samych wychowawczyń – od pierwszego do ostatniego dnia „przedszkolnej przygody”. Tak stworzone warunki pozwalają na budowanie prawdziwie rodzinnej atmosfery.

O wytworzonej rodzinnej więzi świadczą częste wizyty naszych absolwentów. Przychodzą w zwykłe dni bawić się wspólnie lub czytać bajki swoim młodszym kolegom. Obowiązkowo są gośćmi uroczystości przedszkolnych. Ponieważ istniejemy od ponad ćwierćwiecza, nasi absolwenci przyprowadzają do nas już swoje własne dzieci.

W takiej przedszkolnej rodzinie dzieci naturalnie się uspołeczniają. Starsze, posiadające już bardzo wykształcone umiejętności społeczne, stają się modelami, wzorcami do naśladowania dla młodszych. Ci pierwsi zaś mają satysfakcję z bycia wzorem dla innych. W dużej mierze likwiduje to problemy adaptacyjne młodszych dzieci, które, przez naśladowanie starszych, szybko wchodzą w atmosferę przedszkola.

Od początku kierujemy się przekonaniem, że pierwszą i naturalną potrzebą dziecka jest zabawa. W trakcie takiej aktywności dzieci uczą się, rozwijają swoje umiejętności i zdolności nie tracąc nic z radosnego dzieciństwa. Edukacja odbywa się w dobrze wyposażonych salach (oprócz nowoczesnych zabawek i przyborów, rozwijających wszelkie umiejętności, posiadamy sprzęt multimedialny), jak też w pełnym zabawek ogrodzie.

Wszechstronny rozwój dziecka – ze zwróceniem uwagi na indywidualne predyspozycje – dokonuje się poprzez udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych (zgodnych z obowiązującą podstawą programową) oraz w trakcie realizacji zajęć dodatkowych (plastycznych, teatralnych, rytmicznych, tanecznych, językowych, szachowych itp.), wyjazdów do teatrów, opery, galerii sztuki itp.

Nasze najpiękniejsze owoce działalności pedagogicznej to radośni wychowankowie, przygotowani do podjęcia dalszej szkolnej przygody. Tak pracujemy już 34 lata – niezmiennie w oparciu o tradycję, otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.