Aby poznać, doświadczyć, zrozumieć…

Oprócz standardowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
realizujemy zajęcia dodatkowe:

 • język angielski

 • rytmika

 • religia

 • „Przedszkoliada”- zajęcia ruchowe z piłkami

 • zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego
  Weroniki Sherborne

 • profilaktyka logopedyczna 

 • szachy

 • robotyka

Kółka zainteresowań:

 • plastyczne

 • „Mały Odkrywca”

 • teatralne

 • „Mały Kuchcik”

 • taneczne

 • „Mały Majsterkowicz”