RAPORT Z EWALUACJI :-)

W dniach 8-15.01.2014 roku w przedszkolu odbyła się ewaluacja całościowa, dotycząca zbierania i analizowania informacji na temat funkcjonowania w placówce wszystkich (12) obszarów wyznaczonych wymaganiami przez Ministra Edukacji Narodowej. Wskazane 12 wymagań to:

 • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci są aktywne.
 • Respektowane są normy społeczne.
 • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 • Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja przeprowadzona przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku miała na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole może spełniać wymagania na pięciu poziomach:

E – oznacza niski stopień spełniania wymagania

D – oznacza podstawowy stopień

C – oznacza średni stopień

B – oznacza wysoki stopień

A – oznacza bardzo wysoki stopień spełniania wymagania

W wyniku ewaluacji nasze Przedszkole otrzymało:

literkę A w ośmiu wymaganiach,

literkę B w czterech!!!

Jest to sukces całej naszej społeczności. Dziękujemy za zaangażowanie
(m.in. w wypełnianiu ankiet, podczas wywiadu).

Również dzieci były bardzo dzielne i odważne podczas wywiadu,
z chęcią i radością opowiadały o swoim przedszkolu. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Pełny raport jest do wglądu na stronie:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1001012946132.pdf

Napisano w Aktualności

Login

Lost your password?